Základní informace

     Firma INSTALLTOP spol. s r. o. vznikla zprivatizováním údržby nynější akciové společnosti
Teplárna Tábor a.s., když předtím po řadu let zajišťovala opravy, údržbu, rekonstrukce a většinu investičních akcí všech jejích provozů. 

     Naše společnost byla založena roku 1992.  Za svou více než dvacetiletou činnost získala do svých řad dostatek zkušených pracovníků z oborů energetiky , teplárenství a tepelné techniky budov , včetně státních svářečů , revizních techniků , svářecích technologů apod.

     Společnost má dnes ve svých řadách okolo dvaceti zaměstnanců. Zaměstnává dostatek specializovaných techniků, kteří se starají o přípravu zakázek , zásobování, skladové hospodářství , projekční přípravu , samotnou realizaci akcí ,  revizní činnost a to jak v oblastech teplárenství a energetiky , tak v oborech  TZB.

     Spolupracuje také s externími firmami na projektové činnosti a složitějších počítačových systémech měření a regulace.

základní informace

 

install_foot[2].png