Profil společnosti a zaměření

     Firma Installtop spol. s r.o.  se specializuje zejména na finální dodávky , montáže , opravy a rekonstrukce
v oblastech energetiky , teplárenství a tepelné techniky budov.

     Firma disponuje kromě běžných oprávnění jako je : topenářství , vodo-instalatérství , zámečnictví , izolatérství , obchodní činnost apod., taktéž oprávněním provádět montáže, opravy a rekonstrukce vyhrazených tlakových zařízení - parních a kapalinových kotlů 2 , 3 a 4 třídy z ocelí tř. 11,12 a 15 až do výkonu 100 tun/h, včetně vyhrazených energetických zařízení a tlakových nádob stabilních do tlaku 2,5 MPa.  Rovněž vlastníme oprávnění k montáži a opravám vyhrazených plynových zařízení v rozsahu tlakových stanic , domovních a průmyslových plynových rozvodů a zařízení pro spotřebu plynu spalováním do výkonu 3,5 MW. Dále vlastníme oprávnění k dodávkám , opravám a rekonstrukcím chemických úpraven vod – ionexových a membránových technologií .

     V dělnických profesích rovněž zajišťujeme realizace akcí a potrubních  rozvodů   z ušlechtilých materiálů, jako je například měď , nerez , hliník apod.

     Svými kvalifikovanými pracovníky jsme tedy schopni zajišťovat pro naše zákazníky tzv. „ na klíč „  kompletní dodávky : plynových, olejových, parních a kapalinových kotelen , objektových a předávacích stanic tepla a to jak  pára-voda , tak  voda-voda. Dále pak  montáže dálkových rozvodů tepla a to jak v provedení  parovodním , tak horko a teplovodním a to  jak v klasickém provedení , tak v před-izolovaných potrubních systémech vakuovaných , sendvičových , či sdružených konstrukcí  . Dále zajišťujeme pro oblasti teplárenství a energetiky dodávky , opravy a rekonstrukce chemických úpraven vod. V oblastech technického zařízení budov zajišťujeme pro zákazníky kompletní dodávky veškerých vnějších a vnitřních rozvodů : kanalizace , vodoinstalace , plynu
a topení a to ze všech v současné době běžně používaných materiálů .

profil společnosti a zaměření

install_foot[2].png