Organizační schéma společnosti INSTALLTOP spol. s r.o.

     Ve společnosti INSTALLTOP spol. s r.o. je vytvořena účelná organizační struktura a v organizačním řádu stanoveny odpovědnosti a pravomoci jednotlivých funkcí , které jsou dále rozpracovány v pracovních náplních pro jednotlivé pracovníky.

     Detailní zodpovědnosti za jednotlivé činnosti a jejich výsledky jsou uvedené ve směrnicích k jednotlivým definovaným procesům v návaznosti na zavedné systémy jakosti ČSN EN  ISO 9001 : 2009   a  ISO 3834 - 2

 

 

install_foot[2].png