Profesní kvalifikační předpoklady
a přehled firemních oprávnění


Kvalifikační předpoklady:
Výpis z obchodního rejstříku
Čestné prohlášení
Vedený kde / Dle zákona Stáhnout
kopii
Výpis z obchodního rejstříku Vedený Krajským soudem v
Českých Budějovicích
oddíl C vložka č. 2592
Výpis z živnostenského rejstříku Vedený obecním živnostenským úřadem
Husovo náměstí 2938 , 390 02 Tábor
č.j. OŽ / 3419 / 2009 / JV / 4
Čestné prohlášení firmy INSTALLTOP s.r.o.
o splnění základních kvalifikačních předpokladů
V souladu s § 53 zákona č. 137/2006 Sb.
"o veřejných zakázkách"
Čestné prohlášení firmy INSTALLTOP s.r.o.
o rozsahu uzavřeného firmního pojištění

Pojištěno u České pojišťovny a.s.
pojištění odpovědnosti za škodu
č.pojistky : 40789001 - 18
.pdf


Živnostenské listy:
Předmět podnikání
Číslo jednácí Datum
vzniku
Stáhnout
kopii
Zámečnictví ŽÚ/431/93/S 02.02.1993
Vodoinstalatérství, topenářství ŽÚ/3588/00/Ci-T-3 02.01.1995
Izolatérství ŽÚ/3125/98/JV 23.10.1998
Montáže a opravy vyhrazených plynových zařízení OŽ/1183/04/Pa 28.01.2004
Výroba, montáž, opravy, rekonstrukce a periodické zkoušky
vyhrazených tlakových zařízení
ŽÚ/951/93/S 29.03.1993
Dodávky, montáže, opravy, rekonstrukce a modernizace
chemických úpraven vod – ionexové a membránové technologie
OŽ/2872/98/No 10.09.1998
Opravy silničních vozidel ŽÚ/3588/00/Ci-T 30.09.1998
Obchodní činnost ZT/2575/92 05.01.1993
Inženýrská činnost v investiční výstavbě OŽ/5104/04/Ve 23.04.2004
Skladování zboží a manipulace s nákladem OŽ/5105/04/Ve 23.04.2004
Výuka obsluhy ( řízení ) technických zařízení OŽ/U9574/2006/Ve 27.11.2006
Pořádání odborných kurzů , školení a jiných vzdělávacích
akcí včetně lektorské činnosti
OŽ/U9573/2006/Ve 27.11.2006
Poskytování technických služeb OŽ/12428/04/Ve 26.11.2004


Osvědčení, certifikace a ostatní oprávnění:
Název
Datum
vzniku
Stáhnout
kopii
Certifikát ISO 9001: 2009    č. 1520/2008 13.07.2001
Certifikát ISO 3834 - 2          č. 030 - 043908 15.12.2010
Koncesní listina – silniční motorová doprava nákladní 19.10.1998
Montážní certifikát pro montáž předizolovaných potrubních systémů    
ALSTOM Power
25.03.2003
Montážní certifikát pro montáž předizolovaných potrubních systémů     
LØGSTØR RØR
07.12.2007
Montážní certifikát pro montáž předizolovaných potrubních systémů           
HART-PIPE
07.03.2001
Montážní certifikát pro montáž předizolovaných potrubních systémů              
PIPEIZOL
06.02.2002
Montážní certifikát pro montáž předizolovaných potrubních systémů            
STAR PIPE
28.05.2010
Montážní certifikát pro montáž předizolovaných potrubních systémů            
FINTHERM - KWH PIPE
 10.10.2011
Osvědčení na provádění protipožárního zabezpečení prostupů kabelových tras       
HILTI
30.06.2005
Certifikát k montáži lepených plastových potrubních systémů z materiálů dodávaných
firmou Georg Fischer Rohrleitungssysteme AG
26.04.2001
Oprávnění k montáži a opravám vyhrazených plynových zařízení v rozsahu:
III – tlakové stanice :
tlakové stanice
zdroj: lahve a sudy  zásobníky
médium: propan, butan a jejich směsi
VI – zařízení pro rozvod plynů :
domovní a průmyslové plynovody
materiál: ocel
médium: zemní plyn
NTL, STL, a VTL plynovody
materiál: ocel
médium: propan, butan a jejich směsi
NTL, STL a VTL plynovody a přípojky pro veřejnou
potřebu :
materiál: ocel
médium: zemní plyn
VII - zařízení pro spotřebu plynu spalováním ,  spotřebiče s výkonem     
pod 50 kW , kotle s výkonem 50 kW a více
médium: plynná paliva       
30.01.2003
Oprávnění k montážím a opravám vyhrazených tlakových zařízení 
parních a kapalinových kotlů  v rozsahu – kotle 2 , 3 a 4 . třídy    do výkonu 100tun/hod
+ zápisy k oprávnění
26.03.1993
30.04.2010
Oprávnění k montážím a opravám tlakových nádob stabilních v rozsahu – nádoby stabilní do jmenovitého přetlaku 2,5 MPa vyrobené z ocelí třídy 11,12
+ zápisy k oprávnění
26.03.1993
install_foot[2].png