Předávací a výměníkové stanice tepla

     Firma INSTALLTOP spol. s r.o.zajišťuje pro svoje  zákazníky  jak finální dodávky tzv. „ na klíč „ tak i dílčí opravy a rekonstrukce veškerých výměníkových stanic  ,předávacích a redukčních stanic tepla a páry .
     Jedná se jak o předávací stanice pára – voda , tak o stanice voda – voda , a to jak v uzavřeném tzv. tlakově nezávislém provedení , tak v provedeních tlakově závislých stanic .
     Konstrukce stanic může být buď bloková – kompaktní  , či stavebnicová – modulová  , kde je většinou na jednom rámu  osazena kompletní sestava jak samotného výměníku , tak veškerých armatur , propojovacích potrubních uzlů  a prvků systému měření a regulace příslušné stanice . Stanice mohou být rovněž osazeny kromě modulu ohřevu ÚT i modulem přípravy TUV – většinou pomocí deskových výměníků a akumulačních zásobníků TUV například v nerezovém provedení  . Pro přípravu  TUV bývá využíván i dvoustupňový systém ohřevu  , který maximálně využívá tepelnou energii obsaženou v primárním médiu . Tento typ stanic je využíván zejména pro výkony v řádu do stovek kW výkonu .
     Pro vyšší výkony v řádu MW se ve většině případů využívá samostatně stojících výměníků ať již vertikálních či horizontálních a ostatního zařízení výměníkové stanice samostatně umístěného v příslušném stavebním objektu .
     Volba konkrétního typu a principu zapojení stanice závisí na účelu použití a na připojovacích podmínkách místního dodavatele tepla . 
     Prostřednictvím subdodavatelských firem z oboru elektro a M+R zajišťujeme pro veškeré výměníkové stanice kompletní dodávku systémů ASŘ a M+R a to včetně vizualizací a propojení na centrální dispečinky provozovatelů , dálkové řízení a bezobslužné automatizace výměníkových stanic . Zákazník si může vybrat z několika možných systémů řízení ať už jsou to systémy od výrobců jako např. SAUTER , JOHNSON CONTROLS , FANUC , SIEMENS apod.
     Při realizaci těchto zakázek spolupracujeme s renomovanými výrobci jak samostatných výměníků , tak i armatur ,  polní instrumentace a vystrojení  . 
     Pro deskové výměníky ať již v pájeném či šroubovaném provedení jsou to zejména firmy :  ALFA-LAVAL , GEA , SWEP , APV . Pro výměníky protiproudé trubkové jsou to zejména firmy :  SECESPOL , PBS či KOTRBATÝ . Armatury používáme pouze od renomovaných firem ať již našich či zahraničních výrobců např. LDM , SČA , TYCO , GICOMINI , TA HYDRONICS , OVENTROP , GESTRA , SPIRAX SARCO  apod. Součástí výměníkových stanic bývají rovněž různé druhy čerpadel , která bývají ve většině případů od firem : GRUNDFOS , WILO či KSB .

Ukázky z některých realizovaných akcí – viz oddíl reference .  

předávací a výměníkové stanice tepla

install_foot[2].png