Chemické úpravny vod

     Firma INSTALLTOP spol. s r.o.zajišťuje pro svoje  zákazníky  jak kompletní - finální dodávky tzv. „ na klíč „ tak i dílčí opravy a rekonstrukce veškerých průmyslových i objektových a domovních chemických úpraven vod .
     Pro jednotlivé aplikace jsou vždy rozhodující zadávací podmínky , to znamená z jaké vody se bude upravovat v jakém množství a jakých výsledných parametrů má být dosaženo . Upravená voda je potom využívána jako pitná či  užitková , voda pro potravinářský a chemický průmysl , voda pro chladící systémy a klimatizační zařízení , napájecí voda pro zařízení na výrobu páry a pro vytápěcí zařízení či pouze jako voda pro laboratorní účely .
     Firma Installtop je schopna poskytnout komplexní služby v této oblasti : to znamená od rozvahové studie se zpracováním plánu investičních a provozních nákladů dané úpravny vody ,  přes zpracování realizační projektové dokumentace , průběžných konzultací , dodávky , montáží , zaškolení obsluhy , záručního i pozáručního servisu .
     U velkých průmyslových úpraven vod ( s výkony řádově v desítkách až  stovkách tun upravené vody / hod )  pro nejrůznější  energetické provozy jako jsou elektrárny a teplárny se jedná zejména o přípravu vyhovující technologické napájecí vody pro tepelné zdroje , upravované většinou ze stávajících místních zdrojů vody . 
Tato technologická zařízení sestávají z jednotlivých bloků a částí ve kterých se procházející voda technologicky čistí a upravuje na požadované parametry . Jedná se zejména  o různé druhy čiřících reaktorů , flokulačních komor , různých druhů pískových a změkčovacích filtrů , ionexových filtrů pro aplikaci jak standardních , tak i nejnovějších technologií úpravy vody ionexy pro deionizaci a demineralizaci vody a dále směsných filtrů s interní regenerací , jako koncových stupňů demineralizace .  Dále naše firma zajišťuje rovněž dodávky a montáže úpraven na principu reversní osmózy – kdy se jedná o fyzikální proceduru separace rozpuštěných a organických látek . Voda protéká přes polopropustnou membránu při daném tlaku a neupravený roztok je separován na upravenou vodu bez rozpuštěných látek s nízkým obsahem soli ( tzv. permeát ) a na koncentrát s rozpuštěnými látkami .
      U menších - jednoduchých objektových úpraven vod ( s výkony cca do 3 tun upravené vody / hod )  , které slouží zejména pro účely doplňování upravené vody do systémů pro chladící a klimatizační zařízení , nebo pro vytápěcí systémy  neprůmyslové povahy , využívá naše firma většinou různé blokové úpravny vod , automatické změkčovací filtry a katexové změkčovače od nejrůznějších našich i zahraničních výrobců jako např. DETO , TOMA , AQUINA , EUROWATER AQUATECH apod.
 
     Chemické úpravny vod sestávají kromě nejrůznějších nádrží pro regenerační chemikálie nutné pro technologické procesy úpravy vody , akumulační nádoby a zásobníky na upravenou vodu , také z množství potrubních celků , armatur , čerpadel a ostatního technologického zařízení .
Naše firma provádí montáže jak z potrubí ocelového , ocelového s pogumem a nerezového , tak i z materiálů PE , PP a PVC . U nerezu a oceli jsme schopni dodávat a montovat  dimenze od průměrů DN 10 až po průměry DN 1500 , u plastových potrubí vlastníme hydraulické svářecí zařízení pro svařování do DN 400.   Prostřednictvím subdodavatelských firem z oboru elektro a M+R zajišťujeme pro veškeré námi montované úpravny vod , kompletní dodávku systémů ASŘ a M+R

Ukázky z některých realizovaných akcí – viz oddíl reference .  

chemické úpravny vod

install_foot[2].png