Průmyslové plynové rozvody

          Firma INSTALLTOP spol. s r.o.zajišťuje pro svoje  zákazníky  jak finální dodávky tzv. „ na klíč „ tak i dílčí opravy a rekonstrukce :  veškerých průmyslových plynových rozvodů , plynových kotelen , regulačních
a redukčních plynových stanic  , ale i plynové rozvody pro koncové uživatele v bytovém sektoru , což jsou různé středotlaké a nízkotlaké domovní a bytové přípojky , napojení koncových plynových spotřebičů apod .
         
Rozsah našeho oprávnění v této oblasti zahrnuje montáže a opravy vyhrazených plynových zařízení a to :

III – tlakové stanice :
                 tlakové stanice
                              zdroj: lahve a sudy  zásobníky
                              médium: propan, butan a jejich směsi

VI – zařízení pro rozvod plynů :
                domovní a průmyslové plynovody
                              materiál: ocel
                              médium: zemní plyn
                 NTL, STL, a VTL plynovody
                               materiál: ocel
                               médium: propan, butan a jejich směsi
                 NTL, STL a VTL plynovody a přípojky pro veřejnou
                 potřebu :
                              materiál: ocel
                              médium: zemní plyn

VII - zařízení pro spotřebu plynu spalováním ,  spotřebiče s výkonem     
        
pod 50 kW a  kotle s výkonem 50 kW a více
                              médium: plynná paliva       

          Samozřejmostí je provádět pro naše zákazníky komplex celých služeb v této oblasti , který zahrnuje vše od zpracování realizační projektové dokumentace , přes samotnou pokládku a montáž plynovodů až po následné zkoušky a  revize rozvodů plynu  i připojení a oživení koncových plynových spotřebičů . To mohou být například kotle od různých výrobců , vyvíječe páry , plynové sušky , plynové pece , přímo i nepřímotopná tělesa apod. Rovněž zajišťujeme zpracování revizních knih instalovaných plynovodů a návrhy místních provozních předpisů a řádů pro tyto plynovody , plynové kotelny apod. 

           Samostatnou částí v  oblasti plynových rozvodů je využití propanového a propan butanového topného programu pro využití ekologicky čistého paliva jako zdroje tepelné energie v oblastech, které nelze plynofikovat zemním plynem a kde není dostatečná kapacita elektrorozvodné sítě.
Tento program získává stále větší oblibu v zemích západní Evropy i v České republice. Zásobníky plynu je možné montovat jako nadzemní nebo podzemní ve velikostech odpovídajících spotřebě.
Firma Installtop je schopna pro své zákazníky zajistit tuto ekologicky čistou energii pro vytápění, ohřev TUV a vaření, pro  rodinné domky, chalupy, chaty, živnostenské a zemědělské provozovny, zdravotnická zařízení a pod.


Ukázky z některých realizovaných akcí – viz oddíl reference

plynové rozvody

install_foot[2].png