Montáže a pokládky potrubí

         Firma INSTALLTOP spol. s r.o.zajišťuje pro svoje  zákazníky  jak finální dodávky tzv. „ na klíč „ tak i dílčí opravy a rekonstrukce veškerých potrubních rozvodů pro různá média a to jak nadzemních tak podzemních kanálových i bezkanálových technologií .
Jedná se zejména o pokládky potrubí :

  • plynovodů a to  jak v kapalné tak plynné fázi média ( středo i vysokotlakých )

  • vodovodních potrubí a vodovodních řadů

  • potrubí pro chemický a potravinářský průmysl

  • rozvodů tlakového vzduchu a vzduchovodů

  • odpadních potrubí , dešťových svodů ,  kanalizačních potrubí a kanalizačních řadů

  • nízkotlakých i vysokotlakých parovodů z kanálových i bezkanálových technologií

  • horkovodů a teplovodů různých systémů a konstrukcí , zejména pak bezkanálová potrubí z před-izolovaných potrubních systémů .

  • nejrůznější „produktovody“ pro dopravu dalších  kapalin a plynů ( například ropy , olejů , benzinu , nafty a podobně )

  • potrubí pro dopravu sypkých látek , popelovin atd .

          Firma Installtop spol. s r.o. má ve svých řadách dostatek zkušených a kvalifikovaných svářečů a to jak se základními tak i úředními zkouškami ( státních svářečů ) pro svařování potrubí a to jak plamenem , tak elektrickým obloukem , či v ochranné atmosféře inertních plynů .
         Potrubí svařujeme  z nejrůznějších materiálů ať už jsou to klasické oceli tř. 10 ,11,12 a 15 , nerezové oceli , měď a hliník tak z plastů PE , PP , PVC apod.   U nerezu a oceli jsme schopni dodávat a montovat  dimenze od průměrů DN 10 až po průměry DN 1500 , u plastových potrubí vlastníme hydraulické svářecí zařízení pro svařování do DN 400.

Ukázky z některých realizovaných akcí – viz oddíl reference .   

montáže a pokládky potrubí

install_foot[2].png