Kotelny

kotelny


REFERENČNÍ LISTINA -
KOTELNY

 

INVESTOR

NÁZEV AKCE
( stručný popis zhotoveného díla )

MONTÁŽ

NÁKLADY

REFERENCE

Teplárna Tábor a.s. Montáž olejového kotle OKP 25 včetně veškerého příslušenství
Výkon : ( 1 x 25 t/hod ) provoz TTA 3

06 - 09
1993

7,400 mil Kč Ing. Soukup
technický ředitel
Teplárna Tábor a.s.

Výměna hořákové stěny kotle K 3
na provoze TTA 1
Výkon : ( 3 x 25 t/hod )

06 - 08
1993

8,200 mil Kč Ing. Soukup
technický ředitel
Základní škola
Opařany
Montáž nové plynové kotelny
a rekonstrukce Ú T
Výkon : ( 3 x 130 kW )

04 - 08
1995

2,327 mil Kč pan Diart
starosta Opařan
Teplárna Tábor a.s. Montáž olejového kotle OKP 16 včetně veškerého příslušenství
Výkon : ( 1 x 25t/hod ) provoz TTA 1

09 - 11
1995

17,148 mil Kč ------- Ing. Soukup
technický ředitel
ZEMAN - Praha
Praha - Vinohrady
Kompletní montáž nové plynové kotelny
osazené kotlem HYDROTHERM
Výkon : ( 1 x 125 kW )

07 - 10
1995

1,360 mil Kč pan Zeman
majitel domu
Teplárna Tábor a.s. Demontáž uhelných kotlů Teplárny Tábor
provoz TTA 1 a TTA 3

03 - 12
1995

5,150 mil Kč Ing. Soukup
technický ředitel
Jihostroj Velešín a.s.

Demontáž uhelné kotelny závodu

09 - 12
1995

0,570 mil Kč Ing. Šťastný
energetik závodu
ZDŠ - Bernartice Montáž nové plynové kotelny včetně
M + R a včetně nových rozvodů Ú T
Výkon : ( 1 x 180 kW )

06 - 09
1997

0,750 mil Kč pan Bláha
starosta Bernartic
ČKD - PRAHA
DIZ a.s.
Spolupráce při kompletní výstavbě
kotle K5 - Teplárna Tábor
Výkon : ( 1 x 100 tun páry/hod )

04 - 10
1997

4,200 mil Kč Ing. Grunwald
ředitel firmy
REOS Kolín s r.o. Montáž parního kotle, včetně kotelny
a ostrojení v areálu Cukrovaru Český Brod
Výkon : ( 1 x 12 tun páry/ hod )

07 - 10
1997

1,200 mil Kč pí. Krchová
ředitelka firmy

Arcibiskupství Olomoucké

Dodávka a montáž 3 plynových kotelen včetně systému elektro a M+R v areálu VELEHRAD
Výkon : ( 2 x 110 kW ) ( 2 x 220 kW ) ( 2 x 320 kW )

07 - 11
1999

7,990 mil Kč pí Marečková
ředitelka areálu
KERAS CZ s.r.o. Montáž nové plynové kotelny včetně
M + R a včetně nových rozvodů Ú T
Výkon : ( 2 x 160 kW )

08 - 09
2000

1,000 mil Kč pan Machart
jednatel firmy
AGROPOL GROUP a.s. Montáž plynové kotelny CERTUS v areálu VKS Záhoří -montáž na klíč ( kotle z dodávky investora )
Výkon : ( 2 x 1 tun páry/hod )

03 - 04
2003

1,000 mil Kč Ing. Blažek
ředitel VKS Záhoří
ČKD PRAHA
DIZ a.s.
Montáž části potrubních celků a přeložek pro výstavbu kotle K7 a turbogenerátoru TG2  na Teplárně Tábor a.s.
Výkon : ( 1 x 100 tun / hod )

04 - 07
2007

11,000 mil Kč Ing. Pařízek
ředitel obchodní divize 2
Ministerstvo obrany ČR
VUSS – České Budějovice
Montáž nové plynové kotelny včetně systému M+R
osazené kondenzačními kotli VIESSMANN
a kompletních nových rozvodů ÚT
Výkon : ( 2 x 200 kW )

11 - 12
2007

1,000 mil Kč Ing. Hora
jednatel
fi.HORA
( g. dodavatel )
Teplárna Tábor a.s. Rekonstrukce strojovny a chlazení ložového popela
fluidního kotle K7 na Teplárně Tábor a.s.
Výkon : ( 1 x 100 tun / hod )

08 - 10
2009

3,892 mil Kč

Ing.Majer
generální ředitel
a.s.
Domov důchodců
Horní Planá

Montáž kotelny pro spalování biomasy - dřevní štěpky osazené kotlem KOB ( VIESSMANN )
včetně úpravy skládky paliva a systému M+R
Výkon : ( 1 x 390 kW )

11 - 12
2010

4,170 mil Kč

Ing. Březinová
ředitelka DD
Energo Český
Krumlov s r.o.

Montáž plynové kotelny včetně Elektro a M+R osazené kondenzačními kotli HOVAL pro bytový dům - 37 bytů
Za Nádražím č.p.205 , Český Krumlov
Výkon : ( 2 x 90 kW )

03-04
2012

1,000 mil Kč

Ing. Majer
jednatel firmy

Energo Český
Krumlov s r.o.

 

Montáž plynové kotelny včetně Elektro a M+R osazené kondenzačními kotli HOVAL pro bytový dům - 42 bytů
Plešivec č.p.367 - 368 , Český Krumlov
Výkon : ( 2 x 90 kW )

03-04
2012

0,580 mil Kč

Ing. Majer
jednatel firmy

Nemocnice Český
Krumlov a.s.

Ekologizace energetického zdroje nemocnice Český Krumlov a.s. včetně kompletní rekonstrukce plynové kotelny a tepelných rozvodů v areálu nemocnice
Výkon : ( 3,2 MW + 1,6 MW + 1 MW = 5,8MW )

07-09
2012

16,500 mil Kč

Ing.Maleček
technický ředitel
nemocnice

 

 

UKÁZKY Z VYBRANÝCH REALIZOVANÝCH AKCÍ
KOTELNY

 

 

kotelny 1

pro podrobný popis ( referenční list )
z této zakázky - klikněte na obrázek


NÁZEV AKCE :


MÍSTO REALIZACE :

INVESTOR :

TERMÍN REALIZACE :

NÁKLADY :


MONTÁŽE PARNÍCH PLYNOVÝCH KOTLŮ OKP 16 a BK 10

TTA a.s. ( PROVOZ TTA 2 )

TEPLÁRNA TÁBOR a.s.

06 / 1994 - 06 / 1996

25,000 mil Kč

 

kotelny 2

pro podrobný popis ( referenční list )
z této zakázky - klikněte na obrázek


NÁZEV AKCE :


MÍSTO REALIZACE :

INVESTOR :

TERMÍN REALIZACE :

NÁKLADY :


MONTÁŽE PARNÍCH KOTLŮ
OKP 16 a OKP 25

TTa a.s. ( PROVOZ TTA 1 a TTA 3 )

TEPLÁRNA TÁBOR a.s.

06 / 1994 - 06 / 1996

39,000 mil Kč

 

kotelny 3

pro podrobný popis ( referenční list )
z této zakázky - klikněte na obrázek


NÁZEV AKCE :


MÍSTO REALIZACE :

INVESTOR :

TERMÍN REALIZACE :

NÁKLADY :


MONTÁŽ PARNÍHO OLEJOVÉHO KOTLE 100 t/h

TTa a.s. ( PROVOZ TTA 1 )

TEPLÁRNA TÁBOR a.s.

04 - 10 / 1997

135,000 mil Kč - celková cena díla
4,200 mil Kč - cena submontáží

  

kotelny 5

pro podrobný popis ( referenční list )
z této zakázky - klikněte na obrázek


NÁZEV AKCE :


MÍSTO REALIZACE :

INVESTOR :

TERMÍN REALIZACE :

NÁKLADY :


MONTÁŽ PLYNOVÉ KOTELNY
VIESSMANN 2 x 200 kW

VÚ - LETIŠTĚ BECHYNĚ

MINISTERSTVO OBRANY ČR

11 - 12 / 2007

1,000 mil Kč

 

kotelny 6
pro podrobný popis ( referenční list )
z této zakázky - klikněte na obrázek


NÁZEV AKCE :MÍSTO REALIZACE :

INVESTOR :

TERMÍN REALIZACE :

NÁKLADY


MONTÁŽ KOTELNY PRO SPALOVÁNÍ
BIOMASY ( DŘEVNÍ ŠTĚPKY )

HORNÍ PLANÁ

DOMOV DŮCHODCŮ

11 - 12 / 2010

4,170 mil Kč

 

kotelny 7
pro podrobný popis ( referenční list )
z této zakázky - klikněte na obrázek


NÁZEV AKCE :


MÍSTO REALIZACE :

INVESTOR :

TERMÍN REALIZACE :

NÁKLADY


MONTÁŽ PLYNOVÉ KOTELNY
HOVAL 2 x 90 kW

ČESKÝ KRUMLOV

ENERGO ČESKÝ KRUMLOV s r.o.

03 - 04 / 2012

1,000 mil Kč

 

kotelny 8

pro podrobný popis ( referenční list )
z této zakázky - klikněte na obrázek


NÁZEV AKCE :


MÍSTO REALIZACE :

INVESTOR :

TERMÍN REALIZACE :

NÁKLADY


MONTÁŽ PLYNOVÉ KOTELNY
VIESSMANN  5 800 kW

ČESKÝ KRUMLOV

NEMOCNICE ČESKÝ KRUMLOV a.s.

07 - 09 / 2012

16,500 mil Kč

install_foot[2].png