Plynofikace a ústřední vytápění

plynofikace a ústoední vytápiní


                 REFERENČNÍ LISTINA - PLYNOFIKACE A ÚSTŘEDNÍ VYTÁPĚNÍ
.

INVESTOR

NÁZEV AKCE
(stručný popis zhotoveného díla)
MONTÁŽ NÁKLADY REFERENCE
Okresní úřad Tábor
budova č.p.11
Žižkovo náměstí
Plynofikace a rekonstrukce Ú T v budově včetně kompletní regulace
Výkon : ( 3 x 100 kW )

09 - 10
1991

2,737 mil Kč -----------------

Ing. Čáp
přednosta OÚ
Divadlo
Oskara Nedbala
Tábor
Plynofikace a rekonstrukce Ú T v budově včetně kompletní regulace
Výkon : ( 6 x 75 kW )

06 - 10
1992

3,221 mil Kč

Ing. Daňhel
ředitel divadla
Okresní úřad Tábor
budova č.p.305
Palackého náměstí
Plynofikace a rekonstrukce Ú T v budově včetně kompletní regulace
Výkon : ( 2 x 75 kW )

08 - 10
1992

1,215 mil Kč

Ing. Čáp
přednosta OÚ
Okresní úřad Tábor
budova č.p. 1623
Na Parkánech
Plynofikace a rekonstrukce Ú T v budově včetně kompletní regulace
Výkon : ( 3 x 75 kW )

09 - 10
1992

1,821 mil Kč

Ing. Čáp
přednosta OÚ
Dětská psychiatrická léčebna Opařany Plynofikace budovy svobodárny a bytovek

06 - 10
1993

2,035 mil Kč

Ing. Viktora
správce léčebny
Dětská psychiatrická léčebna Opařany Rekonstrukce Ú T v administrativní budově
Výkon : ( 3 x 130 kW )

06 - 10
1993

2,035 mil Kč

Ing. Viktora
správce léčebny
Mikrosenzor s r.o.
Bechyně
Plynofikace administrativní budovy včetně kompletní regulace a systému řízení
Výkon : ( 2 x 75 kW )

06 - 10
1994

0,721 mil Kč

Ing. Vomáčka
ředitel firmy
AUTOPLUS s r.o.
Tábor
Plynofikace administrativní budovy včetně kompletního zařízení ÚT a M + R
Výkon : ( 2 x 75 kW )

06 - 11
1994

0,995 mil Kč

K. Berka
společník s r.o.
ZZN - Prachatice a.s.
provoz Hracholusky
Montáž plynové kotelny včetně rozvodů Ú T na lisovně oleje
Výkon : ( 2x 75 kW )

06 - 11
1994

1,450 mil Kč

p. Jirák
vedoucí provozu
Dětská psychiatrická léčebna Opařany Plynofikace centrální kotelny léčebny
a rekonstrukce Ú T
Výkon : ( 3 x 1030 kW )

05 - 11
1994

7,082 mil Kč

Ing. Viktora
správce léčebny

Domov mládeže
Komenského ulice
Tábor

Plynofikace uhelné kotelny, včetně
rekonstrukce Ú T
Výkon : ( 4 x 260 kW )

05 - 10
1995

3,725 mil Kč

Ing. Dubský
ředitel domova
JIKA a.s. Bechyně Výměna rozvodů Ú T a kondenzátů v části provozu

03 - 05
1995

1,780 mil Kč

Ing. Stárek
vedoucí investic
ELTODO s r.o. Praha Montáž rozvodů Ú T na centrále firmy
Praha - Krč

03 - 06
1996

1,200 mil Kč

Ing. Hájek
společník firmy
Domov důchodců
Chýnov
Montáž nové plynové kotelny včetně M a R
Výkon : ( 6 x 75 kW )

06 - 09
1996

1,900 mil Kč

pí Krákorová
ředitelka domova
První ZDŠ
Tábor

Plynofikace kotelny a rekonstrukce
Ú T v celém objektu
Výkon : ( 3 x 100 kW )

06 - 08
1996

2,499 mil Kč

mgr. Souček
ředitel školy
BYTENES s r.o.
Bechyně
Kompletní plynofikace sídliště Na Libuši
rozvody ke 438 bytovým přípojkám

09 - 10
1996

2,300 mil Kč

pan Charypar
starosta Bechyně
BYTENES s r.o.
Bechyně
Rekonstrukce vytápění v bytech - sídliště
Na Libuši - Montáž 51 ks závěsných kotlů
e.l.m. LEBLANC včetně rozvodů ÚT a ZTI

10 - 11
1996

4,050 mil Kč

pan Charypar
starosta Bechyně
Okresní úřad Tábor
budova Tabačka
Plynofikace a rekonstrukce Ú T včetně kompletního M a R
Výkon : ( 3 x 81 kW + 2 x 117 kW )

09 - 12
1997

4,870 mil Kč

Ing. Čáp
přednosta O Ú
ČEPRO a.s.
Smyslov u Tábora
Plynofikace a rekonstrukce Ú T v objektech skladového areálu
Výkon : ( 1 x 650 kW )

06 - 19
1997

5,580 mil Kč

pan Zátopek
vedoucí skladu
Městský úřad
Sedlčany
Dům s pečovatelskou službou -
dodávka a montáž ÚT

05 -08
1998

0,560 mil Kč

p. Fremuth
místostarosta
Městský úřad
Planá nad Lužnicí
Mateřská školka - dodávka a montáž ústředního vytápění
( připojeno na centrální zásobování teplem )

06 - 08
1998

0,505 mil Kč

p. Bláha
starosta
Městský úřad
Tábor
Rekonstrukce budovy – náměstí č.p.275
Nová kotelna, rozvody PLYNU a UT
Výkon : ( 2 x 45 kW ) 10 bytových jednotek

10 - 11
1999

0,650 mil Kč

Ing. Hora jednatel
fi.HORA
( g. dodavatel )
Vojenská lázeňská a rekreační
zařízení – PRAHA a.s.
Rekonstrukce rozvodů VODY a UT –
HOTEL MĚŘÍN
Slapská přehrada

01 - 02
2000

2,000 mil Kč

Ing. Hoštička
jednatel
fi. HOST
( g. dodavatel )
Ministerstvo obrany ČR
VUSS – České Budějovice
Výměna 3 ks boilerů v areálu Letiště Bechyně
2 x 400 lit , 1 x 2000 lit

03 - 04
2000

0,380 mil Kč

pan Kafka
vedoucí správy budov
Letiště Bechyně
PONTE s r.o.
Planá nad Lužnicí
Kompletní dodávka souboru VODY ,
ÚT a VZDUCHOTECHNIKY , včetně
rekonstrukce výměníkové stanice

10 - 11
2001

3,150 mil Kč

pan Janoušek
ředitel společnosti
Městský úřad
Tábor
Rekonstrukce budovy – Svatošova č.p.308
Kompletní nové rozvody PLYNU , UT a ZTI
Výkon : ( 5 x 25 kW ) 5 bytových jednotek

03 - 06
2002

0,850 mil Kč

Ing. Hora jednatel
fi.HORA
( g. dodavatel )
Ing. POCKLAN Dodávka a montáž kompletních souborů
ÚT a ZTI
pro penzion - VOLARY

03 - 07
2002

0,650 mil Kč

Ing. Hora jednatel
fi.HORA
( g. dodavatel )
THERMOSERVIS a.s.
Nymburk
Rekonstrukce výměníkové stanice a
rozvodů ÚT
Plavecký Bazén a Lázně Nymburk

06 - 09
2002

0,825 mil Kč

Ing. Michl Václav
jednatel firmy
THIMM OBALY a.s.
Všetaty
Plynofikace areálu závodu

07 - 08
2003

0,300 mil Kč

Ing. Čech
Energoprojekt Praha
( g. dodavatel )
Městský úřad
Bechyně
Dodávka a montáž souborů ÚT a ZTI
pro dům s pečovatelskou službou
Výkon výměníkové stanice : ( 1 x 250 kW )

01 - 04
2004

2,860 mil Kč

Ing. Hankovec
ředitel div. 8 Hochtief
( g. dodavatel )
INTERSPAR
Tábor
Kompletní dodávka souborů : ÚT , ZTI , KANALIZACE , STROJNÍHO CHLAZENÍ a DEŠŤOVÉ KANALIZACE PLUVIA pro supermarket

06 - 09
2005

12,400 mil Kč

Ing. Kurz
ředitel ČBPS
a.s.
( g. dodavatel )
Policie ČR – krajská správa
České Budějovice
Kompletní rekonstrukce rozvodů ÚT
v objektu Policie – České Budějovice

06 - 08
2005

1,500 mil Kč

Ing. Hora jednatel
fi.HORA
( g. dodavatel )
Svaz Skautů a skautek ČR
Jindřichův Hradec
Kompletní rekonstrukce rozvodů Plynu , ÚT a ZTI

11 - 12
2005

  Ing. Hora jednatel
fi.HORA
( g. dodavatel )
VKZ – Belar Lehnice
( SR )
Kompletní rekonstrukce rozvodů :
ÚT , Vody , Tlakového vzduchu , Oleje
a Tuku pro novou granulační linku v závodě VKZ Belar Lehnice ( Slovensko )

01 - 05
2005

3,150 mil Kč

Ing. Steinz
ředitel Strojírny Tábor
( g. dodavatel )
Maso Planá a.s. Kompletní rekonstrukce rozvodů ÚT , ZTI a CHLAZENÍ pro rekonstrukce
závodu : Maso Planá nad Lužnicí

01 - 04
2006

1,417 mil Kč

Ing. Kurz
ředitel ČBPS a.s.
( g. dodavatel )
Ministerstvo obrany ČR
VUSS – České Budějovice
Kompletní dodávka a montáž rozvodů Plynu ,
ÚT a ZTI
Pro rekonstrukci objektu č.3
Letiště Bechyně

11 - 12
2007

5,154 mil Kč

Ing. Hora jednatel
fi.HORA
( g. dodavatel )
Městský úřad
Tábor
Kompletní dodávka a montáž rozvodů ÚT a ZTI pro
sportovní třídy Fotbalového Klubu - FK TÁBOR

10 - 12
2009

0,630 mil Kč

Ing. Kubík jednatel
fi.DAICH
( g. dodavatel )
Ministerstvo obrany ČR
VUSS – České Budějovice

Kompletní dodávka a montáž rozvodů ÚT a ZTI
včetně kotelny na pelety - pro rekonstrukci objektu STRÁŽNICE - Letiště Bechyně
Výkon : ( 1 x 100 kW )

11 - 12
2009

1,146 mil Kč

Ing. Hora jednatel
fi.HORA
( g. dodavatel )
COOP Jednota a.s.
Družstvo spotřebitelů
Rekonstrukce části rozvodů ÚT
a rekonstrukce ohřevu TUV
pro Hotel Racek - Černá v Pošumaví

11 - 12
2009

0,710 mil Kč

Ing. Svoboda
investiční tech.
Jednota Kaplice

COMET PLUS s r.o.

Tábor

Kompletní dodávka a montáž rozvodů ÚT , ZTI
a TLAKOVÉHO VZDUCHU

Pro objekt nové provozní haly  – dopravní firmy COMETT PLUS Tábor

02 - 05
2011

2,880 mil Kč

Ing. Kubík
jednatel firmy
DAICH
( g. dodavatel )

OMEGA & PARTNERS s r.o.

České Budějovice

Kompletní dodávka a montáž rozvodů ÚT pro bytový dům - 26 bytových jednotek v ulici
B. Smetany v Českých Budějovicích

02 - 08
2011

0,800 mil Kč

Ing. Bednář
jednatel firmy
VIDOX
( g. dodavatel )

Městský úřad

Votice

Plynofikace a rekonstrukce rozvodů  Ú T a ZTI  v budově ZÚŠ Základní umělecká škola – Votice  Výkon: ( 1 x 50 kW )

02 - 06
2011

 0,704 mil Kč

Ing. Hora jednatel
fi.HORA
( g. dodavatel )

 Městský úřad

 Šebířov

Plynofikace a rekonstrukce rozvodů  Ú T a ZTI  v budově  Komunitního centra - Šebířov  
Výkon: ( 1 x 50 kW )

02 - 09
2011

0,690 mil Kč

Ing. Hora jednatel
fi.HORA
( g. dodavatel )

KOVANDOVI s r.o.

Tábor

Plynofikace a rekonstrukce rozvodů  Ú T a ZTI  v budově Muzea čokolády a marcipánu v TábořeVýkon: ( 1 x 50 kW )         

05 / 2011
02 / 2012

2,497 mil Kč

Ing. Bednář
jednatel firmy
VIDOX
( g. dodavatel )
Ministerstvo obrany ČR
VUSS – České Budějovice

Kompletní dodávka a montáž rozvodů ÚT a  ZTI  

pro objekt vojenské ubytovny  Tábor - Klokoty

06 - 08
2011

0,703 mil Kč

Ing. Hora jednatel
fi.HORA
( g. dodavatel )

FRONIUS

Česká Republika s r.o.

Kompletní dodávka a montáž rozvodů ÚT a  ZTI 

pro objekt nové výrobní haly  – firmy FRONIUS ČR v Českém Krumlově

05 - 10
2011

1,660 mil Kč

Ing. Kohot jednatel
fi.HORA
( g. dodavatel )
DONAUCHEM s r.o.
Nymburk

Kompletní dodávka a montáž rozvodů ÚT a  ZTI 

pro objekt nové výrobní haly  – firmy DONAUCHEM v Nymburku

09 - 12
2011 

0,898 mil Kč

Ing. Dušek jednatel
fi.DBD
( g. dodavatel )
 CPI GROUP a.s.

Kompletní dodávka a montáž rozvodů ÚT včetně VS pro rekonstrukci hotelu GOMEL  na CLARION KONGRES HOTEL v Českých Budějovicích 
Výkon:  ( 1 x 1,37 MW  )

05 - 11
2011

6,815 mil Kč

Ing. Volf
předseda před.
fi. EKOKLIMA
( g. dodavatel )

ACO INDUSTRIES

Sezimovo Ústí

Kompletní  rekonstrukce rozvodů ÚT a ZTI

pro objekt admistrativní budovy – ACO INDUSTRIES v Sezimově Ústí

11 / 2011
01 / 2012

1,516 mil Kč

Ing. Hora jednatel
fi.HORA
( g. dodavatel )

Ministerstvo vnitra ČR

POLICIE ČR

Kompletní dodávka a montáž rozvodů ÚT a  ZTI  

pro objekt obvodního oddělení POLICIE ČR služebna Blatná

01 - 05 2012

0,540 mil Kč

Ing. Hora jednatel
fi.HORA
( g. dodavatel )

Vojenské Lesy
a statky ČR

LESNÍ SPRÁVA Chvalšiny

Plynofikace a rekonstrukce rozvodů  Ú T a  ZTI  v budově Lesní správy v obci Chvalšiny
( okres Český Krumlov )

Výkon: ( 1 x 75 kW )

04 - 12
2012

0,500 mil Kč 

Ing. Kohot jednatel
fi.HORA
( g. dodavatel )
BYTES s r.o.
Tábor

Kompletní dodávka a montáž rozvodů ÚT a  ZTI  

pro bytový dům – v ulici Kvapilova č.p. 1628 , Tábor

06 - 08
2012

0,880 mil Kč

Ing. Móri
jednatel firmy

NEMOCNICE

ČESKÝ KRUMLOV a.s.

Kompletní rekonstrukce rozvodů ZTI

pro objekt Chirurgie – okresní nemocnice Český Krumlov

06 - 09
2012

3,574 mil Kč 

Ing. Maleček
technický ředitel
Město Příbram

Kompletní rekonstrukce rozvodů ZTI

pro budovu SZŠ a VOŠZ v Příbrami

06 - 07
2012

0,634 mil Kč

pan Lukšan
TDI
investora
DONAUCHEM s r.o.
Nymburk

Kompletní dodávka a montáž rozvodů ÚT a  ZTI 

pro objekt skladu kapalných chemikálií  – firmy DONAUCHEM v Nymburku

10 - 12
2012

1,317 mil Kč

Ing. Dušek jednatel
fi.DBD
( g. dodavatel )

 

 

UKÁZKY Z VYBRANÝCH REALIZOVANÝCH AKCÍ
PLYNOFIKACE A ÚSTŘEDNÍ VYTÁPĚNÍ

 

 

logo installtop
pro podrobný popis ( referenční list )
z této zakázky - klikněte na obrázek


NÁZEV AKCE :

MÍSTO REALIZACE :

INVESTOR :

TERMÍN REALIZACE :

NÁKLADY :


PLYNOFIKACE SÍDLIŠTĚ

SÍDLIŠTĚ NA LIBUŠI BECHYNĚ

BYTENES BECHYNĚ s.r.o.

09 - 11 / 1996

6,350 mil Kč

 

logo installtop
pro podrobný popis ( referenční list )
z této zakázky - klikněte na obrázek


NÁZEV AKCE :

MÍSTO REALIZACE :

INVESTOR :

TERMÍN REALIZACE :

NÁKLADY :


MONTÁŽ SOUBORŮ TZB
( PLYNU , ÚT a ZTI )
DŮM S PEČOVATELSKOU SLUŽBOU

MĚSTO BECHYNĚ

01 - 04 / 2004

2,860 mil Kč

 

logo installtop
pro podrobný popis ( referenční list )
z této zakázky - klikněte na obrázek


NÁZEV AKCE :

MÍSTO REALIZACE :

INVESTOR :

TERMÍN REALIZACE :

NÁKLADY :


MONTÁŽ SOUBORŮ TZB
( PLYNU , ÚT , CHLAZENÍ a ZTI )
INTERSPAR TÁBOR

SPAR ČESKÁ REPUBLIKA

06 - 09 / 2005

12,400 mil Kč

 

logo installtop
pro podrobný popis ( referenční list )
z této zakázky - klikněte na obrázek


NÁZEV AKCE :

MÍSTO REALIZACE :

INVESTOR :

TERMÍN REALIZACE :

NÁKLADY :


MONTÁŽ SOUBORŮ TZB
( PLYNU , ÚT a ZTI )
VÚ - LETIŠTĚ BECHYNĚ

MINISTERSTVO OBRANY ČR

11 - 12 / 2007

5,154 mil Kč

install_foot[2].png