Ekonomické ukazatele

    Dosahovat přiměřeného růstu zisku jako předpokladu vytváření potřebných finančních zdrojů pro krytí provozních nákladů , ale především zabezpečení rozvoje společnosti je jedním z našich prvořadých cílů .To vše při zvyšování produktivity práce a jejího předstihu před růstem průměrného výdělku.

     Vývoj obratu firmy Installtop je uveden v následující tabulce

 

 

install_foot[2].png