Vyšší požadavky na jakost při svařování
ČSN EN ISO 3834 - 2

      Firma INSTALLTOP spol. s r.o.  má od roku  2010 , zaveden a udržován systém řízení  pro vyšší požadavky na jakost při svařování  , který odpovídá normě ČSN EN 3834 - 2 
     Systém byl certifikován renomovaným , akreditovaným certifikačním orgánem :
Technický a zkušební ústav stavební Praha. 
     Tento systém jakosti zahrnuje veškeré svářečské práce pro činnost firmy :
Tedy v rámci provádění montáží, oprav a rekonstrukcí technologických zařízení pro výrobu a rozvod tepla , plynu , chemických úpraven vod , nízkotlakých regulačních stanic , středotlakých a výměníkových rozvodů , předávacích a ejektorových stanic  a kotlů až do výkonu 100 tun / hod .

     Důvodem jeho zavedení ve firmě je realizace cílů firmy zaměřených na neustálé zlepšování kvality realizovaných zakázek a poskytovaných služeb, dosahování co nejlepších výsledků při plnění požadavků
a očekávání zákazníků .

     Trvalé udržování a posilování důvěry a spokojenosti našich zákazníků je jedním z našich prvořadých a základních cílů .
   

      Tavné svařování je široce užívané při výrobě mnoha výrobků. Při těchto činnostech mají použité metody svařování vliv na produktivitu, a tím také na výrobní náklady. Je proto důležité zvolit nejoptimálnější metody
a postupy svařování.

       Svařování je nutno považovat za zvláštní proces . Protože jakost konečného výrobku nemůže být zjištěna až závěrečnou kontrolou, je nezbytné zajistit kontrolu celého výrobního procesu – od navrhování, volbu materiálů, výrobu až po závěrečnou kontrolu.
        Norma ČSN EN ISO 3834 – 1 až 6  stanovuje opatření, která mohou být vhodná pro různé situace
a zároveň stanovuje standardní požadavky na jakost tavného svařování kovových materiálů v dílnách, nebo na montážích. 
 

        V rámci zavedení normy ČSN EN 3834 - 2 na firmě INSTALLTOP s r.o. byla rovněž částečně upravena organizační struktura firmy a zavedena nová funkce stálého svářecího dozoru a svářecího technologa firmy.

 

        Firma má zaveden a udržován dostatečný počet kvalifikačních postupů svařování tzv. WPQR ( potvrzených akreditovanou zkušební laboratoří ) i jednotlivých specifikačních postupů svařování tzv. WPS  , kryjících veškeré svářečské práce prováděné firmou . 

 

        Firma zaměstnává kromě jiných též dostatek vlastních kmenových svářečů s oprávněním pro svářečské práce s klasifikací dle ČSN EN 287 - 1 ( státních svářečů ) a to jak pro svařování el. obloukem tak plamenem - tedy metod 311 a 111

 

certifikát ISO 3834-2

 

install_foot[2].png