Nová výrobně montážní hala INSTALLTOP

      Na konci roku 2008 firma INSTALLTOP spol. s r. o.  přijala strategické rozhodnutí o investici do zcela nové , výrobně montážní haly jenž by byla postavena na vlastních pozemcích v sídle firmy :
U Cihelny 2128 , 390 02 Tábor a to v blízkosti ostatních již stávajících firemních budov ( administrativní budovy a obloukových skladových hal ) .

      Řízením celé zakázky byl pověřen ředitel firmy - Ing. Ryba Jindřich. 
      Byl stanoven harmonogram  kdy v průběhu roku 2009 byla vyřízena většina administrativy spojené se stavbou a samotná realizace byla naplánována na počátek roku 2010.
      V průběhu I.Q.2009 bylo zadáno zpracování dokumentace pro územní řízení jenž vypracovala firma Atelier StAr s.r.o. Tábor . Územní rozhodnutí na Halu bylo vydáno 22.06.2009 .
Následně probíhala první kola výběrových řízení na generálního dodavatele haly kdy z původního okruhu patnácti poptaných firem do druhého kola postoupily nakonec firmy HOCHTIEF a.s.
a SWIETELSKY s.r.o. z nichž byl jako konečný generální dodavatel díla vybrána firma HOCHTIEF a.s. Stavební povolení na halu bylo vydáno ke dni  18.11.2009  a na počátku ledna 2010 byly zahájeny rovněž přípravné stavební práce na pilotech pod nosné sloupy a základovou desku haly .

      Samotná výstavba haly byla dokončena ke dni 31.07.2010   a kolaudační řízení proběhlo dne 17.08.2010 . Hala byla dána do předběžného užívání a po provedení provozních měření hluku bylo následně dne 16.11.2010 vydáno pravomocné kolaudační rozhodnutí .

Parametry haly :

rozměry zateplené části haly    :      délka 42m x šířka 15m x výška 6m

rozměry krytého přístřešku       :      délka 18m x šířka 13m x výška 6m

vnitřní polopříčkové vestavby   :      autodílna                  6 x 15 x 6m
                                                        obrobna                  15 x 15 x 6m
                                                        montážní dílna        15 x 15 x 6m
                                                        řezárna                     6 x 15 x 6m

nosnosti portálových jeřábů     :      vnitřní elektrický jeřáb        5,0 tun
                                                        ruční jeřáb v přístřešku       3,2 tun 

profily sekčních vrat                :       šířka 4m x výška 4,2 m

přípojky                                   :      teplovod , elektrika , telefon , voda , kanalizace 
                                                      dešťová , kanalizace splašková 

celkové investiční náklady        :        cca 8 mil.


Fotografie z výstavby haly : 
(pro zvětšení klikni na obrázek)
 

1234


5678


9101112

13141516


Fotografie dokončené haly :  
(pro zvětšení klikni na obrázek) 

1B

2B3B4B5B6B7B8B9B10B11B12B13B14B15B16B

install_foot[2].png